vrh "E4" litter
  (*03.04.2019)

5 psů a 3 feny

psi: Eddie, Ego, Enricco, Enzo, Extreme
feny: Eleonora, Energy, Esther


YORIKA Provocativo                                           NERO v. Ghattas
                                    


Valid XHTML | Images | website template by ARaynorDesign